DE GELOFTE VAN MANKE LIES

Tijdens de jaarmarkt op 1 september 2023 zullen Manke Lies en de Kleine Man hun eerste gelofte bekend maken. Deze gelofte zal een oproep zijn naar de burgemeester, bewoners, verenigingen en bedrijven van Edegem om een precies gedefinieerd goed doel of project te steunen. 
De burgemeester zal expliciet worden gevraagd om dit doel naar het best van zijn vermogen te helpen realiseren, de andere partners kunnen zich aanmelden op een speciaal gebouwde website of webpage van een bestaande site. Doorheen het jaar kunnen ze daar hun behaalde resultaten registreren waar een teller de stand zal bijhouden.
Elk engagement zal worden geregistreerd door de Kleine Man, Manke Lies zal verbroken engagement bestraffen met het dreigement dat ze bij de overtreder zal komen spoken.
Gedurende de volgende twaalf maanden zullen Manke Lies en de Kleine Man enkele keren in het publiek treden om de oproep te herhalen en nieuw engagement te genereren.
Op de daarop volgende jaarmarkt zal het resultaat bekend worden gemaakt en de nieuwe gelofte worden geformuleerd.

 

Manke Lies is op zoek naar een goed doel om te steunen op ecologisch, sociaal of educatief vlak. Alle ideeën of voorstellen worden zorgvuldig overwogen.

Mail naar info@mankelies.be